Polish translation: Competency Framework for Adult Endocrine Nursing, 2nd Edition

 

The English (source) version of the Competency Framework for Adult Endocrine Nursing, 2nd Edition can be found here

The Polish version of the Competency Framework for Adult Endocrine Nursing, 2nd Edition can be found here

Translated with permission from Endocrine Connections vol. 4 no. 1 W1-W17 doi: 10.1530/EC-14-0134, Copyright 2015, © Society for Endocrinology. This translation into Polish was made by Global Lingo Ltd on behalf of the European Society of Endocrinology with support from Anna Palak - nurse in Dept. Nuclear Medicine and Endocrine Oncology, Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice, Poland. Neither the authors, the Society for Endocrinology nor Bioscientifica accept responsibility for its accuracy. Citations must reference the original English publication. 

Przetłumaczone za zgodą Endocrine Connections vol. 4 no. 1 W1-W17 doi: 10.1530/EC-14-0134, Copyright 2015, © Society for Endocrinology. To tłumaczenie zostało wykonane w języku polskim przez Global Lingo Ltd w imieniu Europan Society of Endocrinology, przy wsparciu Anny Palak – pielęgniarki w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Zarówno autorzy, jak i Society for Endocrinology oraz Bioscientifica nie ponoszą odpowiedzialności za ich dokładność. Cytaty muszą się odwoływać do oryginalnej publikacji anglojęzycznej.